Startup-strategia

Strategia ohjaa kasvua

Alkava yritys menestyy, jos se pystyy hyödyntämään keksimänsä liiketoimintamallin tuoman kilpailuedun nopeasti. Strategiassa korostuu silloin kasvu ja toisaalta strategian perustana olevien oletusten epävarmuus. Siksi alkavan yrityksen strategiaa on seurattava tarkkaan ja korjaavat toimenpiteet on tehtävä ripeästi. Strategian toimivuuden voi todistaa ja sitä voidaan kehittää vain silloin, kun se on olemassa.

Kasvustrategia syntyy kohderyhmän arvojen ja yrityksen mission rajapinnassa. Hyvä strategia kertoo, mihin ollaan menossa ja kuinka sinne päästään. Operatiivista toimintaa ohjaa tiekartta. Siitä selviää tehtävien vaiheistus, roolit ja aikataulu.

Autamme alkavia ja kasvuvaiheessa olevia yrityksiä strategiatyön kaikissa vaiheissa.

Kuinka voimme auttaa?

Saisiko olla muuta?

Sisältöbrändi
Sisältöstrategia